> > > TA511G Detaillierte Beschreibung

IBM TRIRIGA 10.3 Operations and Maintenance (TA511G)

Kursbeschreibung Kurstermine Detaillierter Kursinhalt

Detaillierter Kursinhalt

  • Operations and maintenance management
  • Service management setup
  • Additional service management setup
  • Corrective maintenance
  • Preventive maintenance
  • Task assignment