> > > ZZ450G Detaillierte Beschreibung

Administrating InfoSphere MDM Standard Edition V10 (ZZ450G)

Kursbeschreibung Kurstermine Detaillierter Kursinhalt

Detaillierter Kursinhalt

  • Using Initiate Workbench
  • Working with LDAP
  • Using Inspector